Vznik jizvy

 • Jizvy vznikají následkem porušení celistvosti kůže, vniknutím cizího tělesa pod kůži, prasknutím, popálením nebo jiným poškozením.
 • Jizvy vznikají jako následek hojení kožních defektů.
 • Velikost a povaha jizev závisí na příčinách jejich vzniku a na průběhu hojení.

Druhy jizev

Jizvy můžeme dělit podle jejich vzhledu na hypotrofické, hypertrofické a keloidní. Všechny uvedené typy jizev vznikají jako následek chybného hojení. Mohou být pouze estetickým problémem, mohou však také omezovat rozsah pohybu v kloubech nebo způsobovat bolest.

JizvyHypotrofické jizvy

 • Jsou vpadlé a tvoří na kůži důlky.
 • Tímto způsobem se hojí především akné či neštovice.

Hypertrofické jizvy

 • Vznikají jako důsledek chybného hojení převážně po úrazu nebo operaci.
 • Jizva je vystouplá a tmavší než okolní tkáň, nepřesahuje však hranici řezu nebo zranění.
 • Tento typ jizev pozorujeme zejména u osob se zvýšenou pigmentací nebo u mladých žen.
 • Hypertrofické jizvy mohou omezovat pohyb v kloubech a způsobovat reflexní změny v okolních tkáních a způsobovat tak bolesti v okolí jizvy, ale i na vzdálených místech na těle.

Keloidní jizvy

 • Jsou, stejně jako jizvy hypertrofické, vystouplé a červené až fialové.
 • Na rozdíl od hypertrofických jizev svým rozsahem přesahují původní ránu či operační řez.

Péče o ránu

Výsledný vzhled a charakter jizvy je možné ovlivnit již při vzniku poranění. Zásadní je dodržování několika pravidel.

 • Při hojení byste měli nechat ránu „dýchat“ a to zejména v první fázi hojení.
 • V prvních fázích se nedoporučuje nanášet na ránu mastné krémy či oleje nebo ji máčet ve vodě.
 • Rána by měla zůstat čistá a krytá, avšak pouze tak, aby byla zachována cirkulace vzduchu v okolí rány.
 • Vzniklý strup by se v žádném případě neměl strhávat.
 • Až po samovolném vymizení stroupků a zacelení rány je vhodné začít s péčí o jizvu zahrnující sprchování, masáž jizvy, aplikace speciálních krému a gelů nebo aplikace silikonových plátů a obvazů.

Aplikace rázové vlny

Jedinečnou technologií v péči o jizvy je aplikace Planární rázové vlny. Planární rázová vlna je variantou Fokusované rázové vlny s elektromagnetickým generátorem rázu. Speciální aplikátor Planární rázové vlny je schopen generovat vyšší intenzitu rázu než aplikátor Fokusované rázové vlny, energie však není koncentrována do hloubky, ale je cílena na povrchové tkáně. Planární rázová vlna je tedy vhodná pro ošetření povrchových tkání.

 • Planární rázovou vlnu lze aplikovat již v raných fázích hojení rány, pro urychlení hojení a minimalizaci následného jizvení tkáně.
 • Aplikace je však vhodná i pro ošetření již zhojených hypertrofických či keloidních jizev.
 • Již po první aplikaci dochází k rozvolnění jizvy a změně její barvy, celkově se však doporučuje až 12 aplikací, podle stavu konkrétní jizvy, jak bylo prokázáno klinickou studií. Studie také prokazují snížení bolestivosti jizev, zvýšení rozsahu pohybu segmentů zasažených jizvou a změny na buněčné úrovni, které korelují s výše uvedenými klinickým změnami.

 

Autor: FYZIOklinika s.r.o., Praha
Zdroje: FIORAMONTI, Paolo, Emanuele CIGNA, Maria G. ONESTI, Pasquale FINO, Nefer FALLICO a Nicolo SCUDERI. Extracorporeal Shock Wave Therapy for the Management of Burn Scars. Dermatologic Surgery. 2012, 38(5), p. 778–782.
www.wikipedie.cz

Z našich článků

Primární a sekundární hojení

Hojení ran probíhá obvykle v několika fázích, které na sebe plynule navazují nebo se částečně překrývají. V zásadě rozlišujeme dva [...]

Hojení popálenin Planární rázovou vlnou

Vznik popáleniny Popáleniny jsou poranění kůže způsobená teplem, elektřinou, chemickými látkami nebo ozářením. Nejčastější příčinou vzniku tohoto poranění je přímý plamen [...]

Péče o jizvu

Většině lidí se v průběhu života přihodí nějaký úraz, operace či špatně zhojená rána, která zanechala jizvu. Jizva je součástí [...]

Všechny články