Použití Planární rázové vlny

Nehojící se akutně vzniklé rány

  • Rány komplikované zánětlivými procesy
  • Více informací v článku: Akutní rány

Nekomplikované rány, u kterých chceme minimalizovat výsledné zjizvení

Diabetický vřed, bércový vřed (chronické rány)

Popáleniny, zejména 1. a 2. stupně

Hojení rány

Jak probíhá terapie ve FYZIOklinice?

Konzultace s terapeutem

  • Při první návštěvě terapeut zhodnotí Váš stav, vysvětlí průběh léčby pomocí Planární rázové vlny a zodpoví Vaše případné dotazy.

Měření defektu a fotodokumentace

  • Abychom dokázali objektivně hodnotit průběh léčby, provádíme před každou aplikací měření a dokumentaci defektu.

Aplikování hojení technologií Planární fokusované rázové vlny

  • Po odstranění obvazového krytí defektu aplikujeme Planární rázovou vlnu přes jednorázovou fólii, na které je nanesen ultrasonografický gel. Tento gel se používá pro přenos rázů do tkání.

Převaz rány

  • Po aplikaci Planární rázové vlny je rána očištěna, ošetřena zinkovou mastí a převázána.
  • Klient má možnost být ošetřen vlastním převazovým materiálem (např. léčí-li se některým z moderních typů vlhkého hojení).
  • V případě, že si klient nepřináší vlastní materiál, provádíme převaz kvalitním sterilním krytím na bázi mastného tylu s příměsí koloidního stříbra, které posiluje ochranu rány před infekcí a zabraňuje přisychání rány k obvazovému materiálu.
  • Jednoduché rány se ošetřují základním krytím bez chirurgického převazu.

 

Ceník a rezervační formulář naleznete ZDE