Kdy je možné rázovou vlnu na ránu aplikovat?

Čím dříve se na ránu rázová vlna aplikuje, tím rychlejší je oprava poškozené tkáně a tím méně viditelná je výsledná jizva. Snažíme se klientům vycházet vstříc a je-li to možné, objednáváme nejpozději do následujícího pracovního dne, abychom maximalizovali efekt terapie.

Je aplikace bolestivá?

Více citlivá bývá tkáň situovaná v blízkosti kosti, nicméně samotný pocit bolestivosti nepřevyšuje bolest způsobenou samotným zraněním. Na škále 1-10, kde 10 je intenzivní bolest, je nejčastěji popisována jako 2-3.

Kolikrát je třeba přijít?

Množství aplikací je velmi individuální. Záleží na typu, rozsahu rány i schopnosti organismu regenerovat tkáň. Při akutních ranách většinou postačí 1-3 aplikace. V případě komplikovaných a chronických ran, typu bércový vřed hovoříme zpravidla 10-15 aplikacích.

Má aplikace vedlejší efekt?

Aplikace není možná tehdy, probíhá-li aktuálně onkologické onemocnění. Vzhledem k tomu, že dochází ke stimulaci vzniku nových buněk, měl by kontakt rázu s onkologickou buňkou jako efekt urychlení růstu všech buněk, včetně onkologických. Rázovou vlnu není možné aplikovat těhotným ženám do oblasti břicha a to ze stejného důvodu. Není žádoucí urychlovat dělení buněk v prenatálním vývoji. Poslední skupinu tvoří klienti s kardiostimulátorem. Některé moderní přístroje jsou již kalibrované na tento typ léčby, nicméně je třeba se informovat u svého kardiologa a případně neaplikovat na horní polovinu těla. Žádné další kontraindikace aplikace Planární rázové vlny nemá.

Kolik stojí aplikace?

Cena je určena velikostí rány a tím, zda je třeba provést chirurgický převaz nebo nikoliv. 

 

Ceník a rezervační formulář naleznete ZDE

 

Léčím bércový vřed, ale nechci odcházet od lékaře, který dohlíží na vývoj léčby.

Léčba není chemického charakteru a vhodně doplňuje léčbu předepsanou Vaším lékařem, takže od něj odcházet nemusíte. V našem centru máme velmi dobré výsledky s kombinací léčby Planární rázovou vlnou a vlhkým typem převazu.

Je potřeba v průběhu léčby dodržovat speciální opatření?

Z akutních ran žádná opatření nevyplývají. U chronických se vyplatí zabývat se řešením příčiny a doporučením ošetřujícího lékaře.