Vznik kožního vředu

Jedná se o onemocnění, při kterém dochází k poškození kožního krytu do různé hloubky. Velmi často jsou kožní vředy spojené s infekčním či neinfekčním onemocněním, které je doprovázeno lokální poruchou prokrvení postižené části kůže. Kožní vředy obvykle mívají chronický průběh, tzn. že ke zhojení nedochází v průběhu tří měsíců a neobnovuje se tak anatomická a funkční integrita. Toto onemocnění se převážně vyskytuje u lidí vyššího věku.

Mezi příčiny vzniku kožních vředů patří:

Kožní vředyInfekční nemoci

 • Hnisavé kožní infekce, jako například syndrom diabetické nohy u lidí trpících cukrovkou.
 • Sexuálně přenosné choroby (například syfilis), při kterých dochází k tvorbě specifických kožních a slizničních vředů.

Nemoci tepen

 • Ischemická choroba dolních končetin, při které dochází ke snížení dodávky krve do dolních končetin včetně lokálních okrsků kůže a ke kornatění tepen.

Nemoci žil

 • Onemocnění žil, při kterých nedochází k dostatečnému odtoku žilní krve z dolních končetin.
 • Bércové vředy vznikající na základě postupných trofických změn kůže (otoky, pigmentace, fibrotizace).

Nádorová onemocnění

 • Některá nádorová onemocnění kůže mohou být příčinou vzniku kožních vředů.

Druhy kožních vředů

Arteriální bércový vřed

 • Vznik arteriálních bércových vředů bývá obvykle následkem onemocnění žil nebo cukrovky.
 • Tento typ vředu se často nachází na prstech nohou či na kotnících (příp. na místech kde došlo k poranění např. od bot).

Venózní bércový vřed

 • Vznik venózních bércových vředů bývá obvykle následkem žilní nedostatečnosti nebo hluboké žilní trombózy.
 • Tento typ vředu se často nachází na kotnících a na vnitřní straně bérců.

Syndrom diabetické nohy (diabetická gangréna)

 • Diabetické vředy vznikají obvykle u dlouhodobě neléčených diabetiků s periferní neuropatií (poškození periferních nervů).
 • Vředy se obvykle vyskytují na chodidle, na patě či na nártech.

Hojení kožních vředů

 • Kožní vředy jsou většinou rány chronické, proto i jejich hojení obvykle trvá dlouhou dobu.
 • Základním předpokladem pro úspěšnou léčbu je zjištění a řešení příčiny těchto ran.
 • Donedávna byl přístup léčby velmi omezený a standardem bylo využití enzymatické terapie, speciálních obvazů na udržení vlhkého prostředí v ráně a chirurgický zákrok k dosažení adekvátního krevního přítoku.
 • Dalšími využívanými metodami byly např. terapeutické využití podtlaku, hyperbarické komory (oxygenoterapie) či terapeutický ultrazvuk.
 • V současné době se vyhodnocuje několik experimentálních přístupů v léčbě chronických ran.
 • Pozitivní výsledky studií naznačují účinnost terapie pomocí technik tkáňového inženýrství, aplikace rekombinantního růstového faktoru a terapie kmenovými buňkami.

Aplikace Planární rázové vlny

 • Rázová vlna jako možná terapie kožních vředů se začala zkoušet již v roce 1986, nicméně systematické klinické studie se objevily až v posledních letech.
 • Aplikace rázové vlny snižuje aktivaci nekrotického faktoru a má baktericidní (ničící bakterie) efekt, což hojení ran významně napomáhá.

Příklady vědeckých studií

 • Ve studii Moretti et al. (2009) bylo zjištěno, že po 20 týdnech léčby bylo u 53 % pacientů léčených pomocí Rázové vlny možno sledovat úplné uzavření rány.
 • Ve studii Wang et al. (2009) došlo u 31 % pacientů k úplnému zhojení ran, u 58 % pacientů k částečnému zlepšení stavu a u 11 % pacientů nedošlo ke změně žádné.

Více informací o aplikaci rázové vlny při terapii kožních vředů a podrobnější popis klinických studií naleznete v článku:

Rázová vlna jako možná terapie kožních vředů

 

Autor: FYZIOklinika s.r.o., Praha
Zdroje: MITTERMAYR, Rainer, et al. Extracorporeal shock wave therapy (ESWT) for wound healing: technology, mechanisms, and clinical efficacy. Wound Repair and Regeneration, 2012, 20.4, 456–465.
Eiff C, Overbeck J, Haupt G, Herrmann M, Winckler S, Richter KD, Peters G, Spiegel HU. Bactericidal effect of extracorporeal shock waves on Staphylococcus aureus. J Med Microbiol 2000; 49: 709–12.
MORETTI, Biagio, et al. The management of neuropathic ulcers of the foot in diabetes by shock wave therapy. BMC musculoskeletal disorders, 2009, 10.1: 54.
WANG, Ching-Jen, et al. Extracorporeal shockwave treatment for chronic diabetic foot ulcers. Journal of surgical research, 2009, 152.1: 96–103
www.stefajir.cz
www.wikiskripta.eu

 

Z našich článků

Hojení popálenin Planární rázovou vlnou

Vznik popáleniny Popáleniny jsou poranění kůže způsobená teplem, elektřinou, chemickými látkami nebo ozářením. Nejčastější příčinou vzniku tohoto poranění je přímý plamen [...]

Chronické rány

Chronická rána je taková rána, která se po několikatýdenní léčbě (minimálně 4–6 týdnů), nemá tendenci hojit. Tyto rány vyžadují lékařskou [...]

Ošetření rozseknuté kůže bez šití

Stal se Vám či Vašemu dítěti nějaký úraz, při kterém došlo k rozseknutí kůže? Pokud není zasažena hlubší tkáň a [...]

Všechny články