Klientka ve věku 89 let s bércovými vředy žilní nebo smíšené příčiny. Kromě základní diagnózy měla klientka diagnostikovanou hypertenzi, diabetes mellitus 2. typu a vzhledem k vysokému věku také významné pohybové potíže. Naše pracoviště vyhledala její dcera z důvodu 2 roky trvající neúspěšné léčby.

 

PRŮBĚH LÉČBY

Když klientka navštívila naší kliniku, měla bércový vřed o rozměrech: 6x5 cm2. Rána byla hluboká 0,5 – 1 cm a byl přítomen zapáchající žluto-zelený hnis.  Celý bérec byl oteklý. Klientka byla dle stavu okolní kůže málo hydratovaná a převaz, se kterým přišla byl příliš těsný. Zdravotníci v domově pro seniory ránu převazovali 3 x týdně pomocí materiálů, které udržovali ránu ve vlhkém prostředí.

V rámci první návštěvy, jsme aplikovali Planární rázovou vlnu, provedli chirurgický převaz a dohodli se na režimových opatřeních:

  • Zvýšení pitného režimu
  • Zvýšení denního příjmu proteinů
  • Zprostředkovaná dohoda s ošetřujícím personálem ohledně péče o ránu.

 1. – 3. aplikace

 IMG 7489  IMG 7506  IMG 7508

 

 4. – 6. aplikace

IMG 7581  IMG 7590  IMG 7636

 

 7. – 9. aplikace

IMG 7667  IMG 7700  IMG 0622

 

ZÁVĚR

Celkem byla Planární rázová vlna aplikována 9x. Do 6. Návštěvy docházela klientka na aplikace 1x týdně, od 7 návštěvy po 3 týdnech. V průběhu času docházelo k eliminaci hnisu a rána se od svých okrajů postupně uzavírala. Ke kompletnímu uzavření rány došlo po 7. aplikaci, tj. za 9 týdnů od první aplikace.

I přes vysoký věk klientky a doprovodné diagnózy, se podařilo po více než dvou letech neúspěšné léčby vyléčit otevřenou ránu v průběhu 9 týdnů. V následujících týdnech jsme podpořili dohojení rány.

Léčba našich klientů

Zrychlení hojivého procesu u odřeniny nártu

Na naší kliniku přišla klientka s odřeninou nártu, kterou si způsobila při sjíždění řeky o ponořený kámen. Průběh hojení Rána měla na [...]

Zrychlení hojivého procesu u popáleného prstu na noze

Na FYZIOkliniku se dostavila paní, která si opařila ukazováček na noze horkou vodou. Průběh hojení Ihned po opaření si klientka sundala ponožku [...]

Zrychlení hojivého procesu po odstranění znaménka

Klientka podstoupila laserové odstranění mateřského znaménka v blízkosti koutku úst. Jednalo se o histologicky bezproblémový útvar a důvod k odstranění [...]

Všechny příběhy