Naši kliniku navštívila klientka, která si zhmoždila palec na pravé noze při stěhování, kdy ji na něj spadlo závaží. Na RTG byla vyloučena fraktura postiženého segmentu.

Průběh hojení

Postižené místo bylo oteklé, byl přítomen hematom a bylo velmi citlivé na dotyk. Pohyb v daném kloubu byl limitován velkou bolestivostí, což klientku omezovalo při chůzi.

V krátké době po úrazu byla provedena 1. aplikace Planární rázovou vlnou na našem pracovišti ve FYZIOklinice. Poté byla terapie podpořena aplikací lymfatického kinesiotapu pro podporu redukce otoku a hematomu.

Druhá návštěva proběhla za dva dny. Tou dobou již bylo viditelné snížení otoku i resorpce hematomu. Sama klientka popisovala snížení citlivosti na dotyk o polovinu. Byla schopna i většího rozsahu pohybu v kloubu, který již nebyl doprovázen tak silnou bolestí.

Následující den, po třetí návštěvě, bylo vidět výrazné zlepšení. Den poté již klientka nebyla svým úrazem omezena, chůze byla bez potíží.

Závěr

Terapie proběhla ve 3 návštěvách v průběhu pěti dnů. Během této doby se klientka zbavila otoku i bolesti a téměř celé pohmožděniny. Další návštěva tedy již nebyla nutná.

Klientka je s průběhem léčby a výsledkem terapií velice spokojena a souhlasí se zveřejněním průběhu léčení a výsledku terapie včetně fotografií.

Léčba našich klientů

Zrychlení hojivého procesu u bércového vředu

Klientka ve věku 89 let s bércovými vředy žilní nebo smíšené příčiny. Kromě základní diagnózy měla klientka diagnostikovanou hypertenzi, diabetes [...]

Léčba ganglionu

Klientka přišla na FYZIOkliniku s ganglionem na pravém zápěstí. Ošetřující lékař ji doporučil operaci, se kterou nesouhlasila, a rozhodla se [...]

Zrychlení hojivého procesu u pořezaného prstu

Na FYZIOkliniku se dostavila klientka s řeznou ránou na ukazováčku levé ruky, kterou si způsobila nožem při krájení. Průběh hojení Naše klientka [...]

Všechny příběhy