Na naší kliniku přišla slečna s popáleninou v oblasti vnější strany nohy pod kolenním kloubem. Popálení o rozsahu cca 8 × 6 cm si klientka způsobila dotykem o rozžhavenou žárovku.

Průběh hojení

Klientka nevyhledala s akutním popálením lékaře a v rámci první pomoci si jen sama chladila nohu pod tekoucí vodou a následně ošetřila mastí. Kůže byla po popálení šedivá, potrhaná a místy přilepená k sobě. K nám se klientka dostavila až po 10 dnech od popálení.

Popálení bylo kryté silným strupem, který na dotek připomínal gumu a měl tendenci praskat. Bylo patrné, že měkká tkáň mokvá a hnis s občasným bolestivým prasknutím strupu vytéká na povrch. Mokvání trvalo už asi 5 dní. Po namočení strup okamžitě zbělal. Noha bolela prakticky neustále, nejvíce při změně polohy (z natažené do mírného skrčení a naopak), ale i v naprostém klidu. Občas v ráně škubalo. Klientka měla pocit, že strup se nyní pomalu zmenšuje a kolem něj se tvoří jizva. Při dotyku na strup a okolí byly měkké tkáně bolestivé a okolí bylo citlivé na dotyk s pocitem „neustálého mravenčení“ v rozsahu cca 10 cm v okolí strupu.

Na místo strupu a popáleniny jsme začali okamžitě aplikovat rázovou vlnu s přímým dotykem na mokvající měkké tkáně a strup. Již od druhé návštěvy, která byla ob jeden den, klientka uvedla výrazný ústup bolesti, která se již nepřenáší do celé dolní končetiny, jak tomu bylo před první terapií. Strup se lehce zmenšil.

Při třetí návštěvě strup již zcela chyběl. Původně široká mokvající rána se změnila na okrajích na růžovou tkáň, skrz kterou prorůstaly nové vlásečnice s krví. Ve středu rány ještě lehce hnis byl.

Při páté návštěvě byla kůže již zcela růžová, byl tedy evidentní výrazný pokrok ve zhojení. Ve střední části v místě předchozího mokvání byl pouze ztvrdlý ostrůvek měkké tkáně s prasklinou. Rázovou vlnu jsme aplikovali tedy prioritně na toto místo

Po předchozí cílené aplikaci rázové vlny na zbývající místo se ztvrdlou tkání došlo k pronikavému zlepšení. Při šesté návštěvě byl patrný již pouze malý ostrůvek „hrbolaté“ tkáně uprostřed růžové zhojené kůže.

Měkká tkáň je zhojená, po okrajích růžová a hladká, jen uprostřed má tmavší barvu, ovšem bez známek jizvy! Prozatím je terapie námi ukončena.

Závěr

Terapie probíhala v 8 návštěvách v průběhu 3 týdnů přibližně ob den. Popálenina se začala velmi rychle hojit. Rána přestala mokvat asi po týdnu a byla primárně zacelena granulomatózní (tvořenou ze zrníček) tkání, která se díky rychlé revaskularizaci (znovu prorůstání nových krevních cévek) změnila v měkkou tkáň původního „materiálu“ bez přeměny na širokou, hlubokou jizvu!

Klientka je s průběhem léčby i s jejím výsledkem velice spokojena a souhlasí se zveřejněním průběhu léčení a výsledku terapie včetně fotografií.

Léčba našich klientů

Zrychlení hojivého procesu u pořezaného prstu

Na FYZIOkliniku se dostavila klientka s řeznou ránou na ukazováčku levé ruky, kterou si způsobila nožem při krájení. Průběh hojení Naše klientka [...]

Léčba ganglionu

Klientka přišla na FYZIOkliniku s ganglionem na pravém zápěstí. Ošetřující lékař ji doporučil operaci, se kterou nesouhlasila, a rozhodla se [...]

Zrychlení hojivého procesu u bércového vředu

Klientka ve věku 89 let s bércovými vředy žilní nebo smíšené příčiny. Kromě základní diagnózy měla klientka diagnostikovanou hypertenzi, diabetes [...]

Všechny příběhy